Luceplan

Luceplan har alltid varit engagerad i teknisk utveckling och designforskning om ljus som ett verktyg för att förbättra människors välbefinnande och miljökvalitet. Företaget ser följande värderingar som grundläggande fakta för hållbarheten i sina verksamheter: hållbar tillväxt och utveckling; etiskt miljöansvar; skydd och vård av mänskliga resurser; forskning och innovation; skydd av miljön och skydd av ekosystemet; dialog och transparens.

Endast ett sökresultat